1.3.8

Tallinna alusharidus 100: kogemuslik koolituskonverents „Õpetaja kujundab homset“

5. novembril 2018 toimus Tallinnas Salme kultuurikeskuses lasteaiaõpetajate kogemuslik koolituskonverents „Õpetaja kujundab homset“, millega pandi pidulik punkt alushariduse andmise 100. aastapäeva suursündmustele.

Tallinna koolieelsete lasteaedade ajalugu algab 1. detsembrist 1918, mil asutati esimene linnale kuuluv lasteaed, praegune Kopli Lasteaed (endine Tallinna 1. Lastepäevakodu). Esmakordselt sai laps vanemate tööl viibimise ajal oma päeva veeta turvaliselt pedagoogi järelevalve all. Lastepäevakodu tegevused pidid vastama laste huvidele ja ealistele võimetele.

Tänapäeval on alusharidus Eesti haridussüsteemi lahutamatuks osaks, mis loob vundamendi elukestvale õppimisele. Nüüdisaegne alusharidus peab silmas lapsekesksust, mis tähendab arvestamist nii lapse sotsiaalse, emotsionaalse, füüsilise, keelelise kui ka intellektuaalse arenguga. Uute oskuste kujunemist toetab õpikeskkond, mistõttu arendatakse seda pidevalt, muutes moodsamaks nii ruumilahendusi kui ka õppevahendeid.

Tallinnas väärtustatakse õpikäsituse arengut ehk muutunud õpikäsitust (MÕK) ning nutikaid lahendusi laste õpetamisel. Laps õpib siis, kui tal on huvitav, mistõttu tuleb teda julgustada uurima ja katsetama ning märgata tema enda kogemust. See eeldab loovaid õpetajaid, kellel on soovi, tarkust ja oskust toetada ka laste loovuse arengut.

Avastajaks ja õppijaks olgu lapsed ja õpetajad üheskoos.

Tallinna Haridusamet väärtustab lapse individuaalsuse arvestamist ja hindab lapsest lähtuvat õpetamist ja kasvatamist, sest iga laps on oluline. Selle mõtteviisiga inimeste kogemused väärivad jagamist ja esiletoomist, milleks korraldatigi konverents „Õpetaja kujundab homset“.

Kuna õpetaja töö on pidev improvisatsioon, oskuste ja kogemuste sobitamine uute olukordadega, lakkamatu õppimine ja õpitu rakendamine, on tal vaja erialast kindlustunnet. Konverents oligi suunatud eelkõige lasteaia- õpetajatele ja lasteaedade õppealajuhatajatele, aga ka lasteaiaelule kaasamõtlejatele ja tegutsejatele.

Konverentsi avaettekanded tegid Kopli Lasteaia direktor Marika Ärmpalu ja Tuultepesa rühma lapsed („100 aastat Kopli Lasteaeda“), kasvatusteadlane Mare Torm („Mõnda Tallinna lasteaedade arenguloos“) ja PhD Maarika Pukk („Lapsest lähtuv tege- vuskultuur Eesti alushariduses“). Arvukates töötubades sai kogeda ja õppida lastejoogat, robootikat, mängulist õppimist ja palju muud (vt päevakava).

Konverentsi ettekanded ja töötoad andsid kinnitust MÕK-i rakendumisest ja lapsest lähtuva õpetamise vajalikkusest nüüdisaegses hariduses. Selle mõtteviisiga inimesed vahetasid ideid ja kogemusi ning said tuge ja innustust aktiivõppemeetodite kasutamiseks igapäevatöös. Silma paistis süvenev arusaam mänguliste ja lõimitud õppetegevuste ning aktiivõppe meetodite kasutamise olulisusest.

 

Marika Kallas, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet