1.3.4

Tallinna nutikuu 2019 pakkus enam kui 300 üritust üle linna

1. aprillil 2019 algas Tallinnas traditsiooniline nutikuu, millal haridusasutused jagavad oma häid kogemusi, kuidas muuta õppimine loomingulisemaks ja nutikamaks, tõsta digipädevusi ning lõimida neid eri õppeainetesse.

„Küllap ei üllata tänapäeval enam kedagi arusaam, et inimese elu sõltub üha enam nutikatest lahendustest. On ju nutitelefonidest, arvutitest ja robotitest juba praegu saanud lahutamatu osa meie argipäevast,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Seepärast peame oluliseks õpetada lapsi juba varases eas toimetama digimaailmas targalt ning kasutama digivõimalusi heal eesmärgil. Tallinna nutikuu on üks väljund, kuidas levitada head praktikat lastele digiteadmiste jagamisel ning tutvustada uusi võimalusi, mida selles valdkonnas tekib lausa iga päev.“

Tallinna nutikuud koordineeris Tallinna Haridusamet, kuid sündmusi korraldas üle kolmekümne kooli ja kuuekümne lasteaia. Kokku pakuti huvilistele üle 300 nutika sündmuse ja tegevuse. Peamiselt on tegu ühe asutuse lastele või õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele mõeldud üritustega, kuid ka haridusasutuste ühiseid ning veel laiemale publikule suunatud ettevõtmisi sai kokku enam kui kuuskümmend.

Nutikuu tippsündmuseks oli robootikapäev „BeeBot ja BlueBot on minu sõbrad“, 25. aprillil 2019 Tallinna Südalinna Koolis, kus panid end proovile 28 lasteaia lapsed.

Robootikapäeva korraldas Tallinna Liikuri Lasteaed koostöös Tallinna Haridusameti ning Tallinna Ülikooli õpperobootika nooremteaduri Janika Leostega.

Tallinna Haridusameti üldosakonna juhataja Rainer Rannala sõnul on Tallinnas viimastel aastatel tegutsetud selle nimel, et kõik lapsed saaksid osa robootika algõpe- tusest. „Oleme hankinud igasse lasteaeda mitmesuguseid robootikavahendeid,“ ütles Rannala. „Lasteaedade aktiiv- sus ja laste huvi robotite kasutamisel kinnitab, et valitud suund on kaasahaarav ja tõhus. Mängulise robootikavõistluse korraldamine lasteaedadele on selle suuna loomulik areng ja väljund, kus lapsed saavad oma teadmisi näidata ja võrrelda neid ka teiste lastega.“

Janika Leoste peab robootikapäeva oluliseks ka seetõttu, et see julgustab õpetajaid aktiivsemalt roboteid õppetöösse lõimima. „Õppimine areneb ja muutub pidevalt, seda mitte ainult koolis, vaid ka lasteaias. Õpetajad otsivad üha uusi lahendusi, kuidas õppetöö huvitavamaks muuta ja lapsi iseseisvalt mõtlema õpetada,“ rääkis Leoste. „Robootikapäevaga seotult saavad paljud lapsed esimese kogemuse robotitega tegelemisel ning kogemus näitab, et see innustab neid üha rohkem uurima ja katsetama.“

Robootikapäeva juhatas sisse suur ja elus BeeBoti robot koos Pipiga. Võistlustulle asusid neljaliikmelised võistkonnad koos õpetajaga. BeeBot ja BlueBot robotiteid kasutades tuleb võistlejatel lahendada neli lõbusat ülesannet. Tegu on ühiste õppemängudega, mis sobivad hästi ka algajatele. Ülesannete lahendamisel saavad lapsed näidata oma meeskonnatöö oskusi ning teadmisi matemaatikas, loodusteadustes ja programmeerimises. Lastele kohaselt on kavas ka ühine tants.

Üritust aitasid läbi viia 32 vabatahtlikku, nende hulgas 16 õpilast Tallinna Pae Gümnaasiumist ja 16 täiskasvanut Tallinna lasteaedadest.

 

Rainer Rannala, Kätlin Kalde, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

 

 

 

 

 

 

Nutikuu tippsündmuseks oli robootikapäev „BeeBot ja BlueBot on minu sõbrad”, kus lapsed said õhinal nuputada ning lustiga tantsu lüüa