1.3.3

Haridusameti XVI juhtimiskonverents keskendus hariduse tulevikule

12. detsembril 2018 toimus Viru konverentsikeskuses (Viru 4) Tallinna Haridusameti XVI juhtimiskonverents „Muutus algas“, mis keskendus hariduse tulevikule.

Tänavune konverents erines varasematest, kus osalejad olid enamasti vaid kuulaja rollis. Seekord kutsuti haridusasutuste kolmeliikmelised meeskonnad konverentsile kaasa mõtlema. Kõik kaasati grupitöödesse ja aruteludesse, mida toetasid Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kaasatud coach’id ja superviisorid. Tehti innovatsioonist haaratud iseseisvaid töid ja valmis tuli olla nutiseadmete kasutamiseks.

Esimesena oli fookuses tuleviku töökeel ja uue ajastu kirjaoskused ning hariduse tuleviku kujundamine. Sissejuhatuse tegi Tartu Ülikooli professor Marju Lauristin, järgnesid arutelud töörühmades.

Teisena tegeleti teemaga „Innovatsioon hariduse tulevikku kujundava juhtgrupi teenistuses“. Ettekande tegi Euroopa Innovatsiooni Akadeemia President Alar Kolk, järgnesid ärimudeli praktikumid. Lõpetuseks koostati meeskondade tegevuskaardid, anti tagasisidet ja tehti kokkuvõtteid.

Registreeritud kasutajatele oli loodud võimalus jälgida konverentsi veebi vahendusel. Keskkonnas Worksup sai vaadata videot, kus tosin coach’i avaldasid oma mõtteid teemal „Miks kasutada superviisoreid haridusasutuses ning kuidas eristada coach’imist ja supervisiooni?“.

Konverentsipäeva jutujuht oli Margit Raid (OÜ Miski konsultant). Konverentsi käiku jäädvustas Joonmeedia.

 

Juhtimiskonverentsi “Muutus algas” jutujuht Margit Raid konverentsi sisse juhatamas

 

Alar Kolk viis haridusjuhtidega läbi praktilise tegevuse, kuidas õppida ebaõnnestumistest

 

Konverentsi säravamad hetked jäädvustas Joonmeedia

 

Marika Kallas, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet