1.4.2

Pidulik vastuvõtt parimatele olümpiaadidel osalejatele

28. mail 2019 olid vastuvõtule Lillepaviljonis kutsutud ülelinnalistel ja -riigilistel olümpiaadidel edukalt osalenud Tallinna õpilased ja õpetajad. Linna tänu ja tunnustuse andis edasi abilinnapea Vadim Belobrovtsev.

Olümpiaadide koolivoorudes osales Tallinnas üle 8100 õpilase, neist 2460 pääses võistlema ülelinnalistesse voorudesse. Ligi 440 õpilast kutsuti ka üleriigilistele võistlustele, kust koju toodi 121 auhinnalist kohta, neist 24 olid esikohad.

Üleriigilistelt võistlustelt saavutas 18 õpilast enam kui ühe auhinnalise koha. Üks õpilastest tõusis pjedestaalile koguni viiel korral, kuus õpilast saavutas kolm auhinnalist kohta ning üheksat õpilast pärjati kahel korral.

Olümpiaadid toimusid kokku 27 õppeaines ja piirkonnavoorud 22 õppeaines. Vastuvõtule oli kutsutud 224 õpilast, 148 õpetajat-juhendajat ja 21 olümpiaadi komisjoni esimeest.

Ülevaate parimatest õpilastest ülelinnalistel ja -riigilistel olümpiaadidel leiab lisast 3.

Pidulikkust lisas vastuvõtule Tallinna 32. Keskkooli õpilaste esinemine õpetaja Leelo Jaanimägi juhendamisel.

 

Egle Vospert, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

 

 

 

Parimaid olümpiaadidel osalejad vastu võtmas õnnitlusi abilinnapea Vadim Belobrovtsevilt ja haridusameti juhatajalt Andres Pajulalt

 

Muusikalist külakosti pakkusid vastuvõtul Tallinna 32. Keskkooli õpilased (pildil Inger Fridolin ja Antero Noor)