1.1.1

Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus

Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendus (TAHJÜ) on mittetulunduslik ja poliitikaväline ametikaaslaste vabatahtlik ühing.

Põhieesmärk on koondada Tallinna alushariduse juhte ühiseks tegevuseks, osaleda hariduselu korraldamisel ja haridusalaste dokumentide ettevalmistamisel, tõsta liikmete professionaalseid oskusi ja korraldada koolitusi.

2018. aastal oli ühenduses 94 liikmemaksu tasunud liiget.

Seitsmeliikmelisse juhatusse kuuluvad Silvi Suur (Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktor), Irja Keiv (Tallinna Lasteaia Kannike direktor), Alvina Maasik (Tallinna Arbu Lasteaia direktor), Katrin Rasina (Tallinna Kiikhobu Lasteaia direktor), Tiiu Jõeväli (Tallinna Lasteaia Nõmmekannike direktor), Riina Läll (Tallinna Kelmiküla Lasteaia direktor) ja Triin Andreas (Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed direktor).

TAHJÜ on korraldanud lasteasutuse direktorite piirkondlikke nõupidamisi ja ümarlaudu parima praktika tutvustamiseks. TAHJÜ juhatus on osalenud koolieelse lasteasutuse pedagoogide palgaläbirääkimisel. Juhatuse eestvedamisel valmistati ette ja viidi läbi lasteasutuste juhtide kevadkonverents. Toimusid kollektiivlepingu läbirääkimised ja 2018. aasta augustis allkirjastati Tallinna Haridusameti ja TAHJÜ vaheline uuendatud kollektiivleping. Osaleti „Alusharidus 100“ töögruppides ja sündmuste korraldamisel.

TAHJÜ osales koostöös Tallinna Haridusametiga järgmiste komisjonide töös: Tallinna munitsipaallasteasutuste arengukavade läbivaatamine, konkursid „Haridusse missioonipreemia”, „Parim personaliprojekt 2018”, „Koostööprojekt 2018”, „Haridusuuendus 2018“ ning „Eestimaa õpib ja tänab“, samuti Tallinna koolieelsete lasteasutuste direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatav komisjon ja eelarvekomisjon.

TAHJÜ osales heategevusprogrammis „Märka ja aita!”, mille eesmärk on aidata Tallinna munitsipaalharidusasutuste lapsi ja õpilasi, kes vajavad materiaalset abi. TAHJÜ eestvedamisel korraldati heategevusprogrammi raames sündmus „Päkapiku pühapäev“.

 

Silvi Suur, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse esimees