1.1.2

Tallinna Koolijuhtide Ühendus

Tallinna Koolijuhtide Ühenduse (TKÜ) eesmärk on teha koostööd Tallinna hariduselu korraldamisel, koolijuhtide kompetentsi arendamisel ning Eesti hariduse tutvustamisel rahvusvahelisel tasemel.

2018/2019. õppeaastal kuulus ühendusse 51 tegevjuhti ja 21 endist koolijuhti.

Ühenduse liikmed osalevad aktiivselt Tallinna haridusalaste kontseptsioonide ja programmide väljatöötamise töörühmades. Toimuvad ühised ajurünnakud haridusametiga. Ühenduse liikmed osalevad mitmete komisjonide tegevustes. Esiletoomist väärivad haridusasutuste ja -töötajate tunnustamise konkursid, uute juhtide konkursid, projektipõhise rahastamise konkursid jne.

Hetkel on oluline Tallinna haridusprobleemide kaardistamine ja haridusstrateegia väljatöötamine, näiteks koolivõrgu temaatika, jätkuv õpilaste arvu suurenemine koolides, kaasava hariduse ja muutuva õpikäsitluse rakendamise võimalused, seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks koolide ebapiisavad eelarved, pädevate töötajate nappus ning kasvav bürokraatia koolides.

Pidevaks läbirääkimiste teemaks on haridustöötajate töö tasustamise ja koolide eelarvete koostamise põhimõtete väljatöötamine. Koolijuhid on teinud mitmeid ettepanekuid koolides töötavate inimeste väärtustamiseks ning kooliperele parima õpikeskkonna loomiseks.

Tähtsale kohale on tõusnud pädevate koolijuhtide järel- kasvu ja koolijuhi ameti väärtustamise teema.

Läbirääkimised eri linnaametitega on keerulised. Kokkuleppeid eri arusaamade, lähtekohtade ning eesmärkide tulemusel ei ole kahjuks saavutatud.

Kuna iga aastaga muutub aktuaalsemaks muutuva õpikäsitluse rakendamine koolis, siis haridusameti ja ühenduse koostöös jätkub uute, parimate praktikate tutvustamine ja huvitavate võimaluste loomine koolides.

Koolijuhid osalevad aktiivselt infopäevadel. Regulaarselt saadakse kokku eestseisuse ja juhatuse tasandil. Koostöö ja ülesannete jaotumine on tõhus, andes kaasarääkimise võimaluse paljudele juhtidele mitmetel teemadel.

Esiletoomist vääriva sündmusena toimus Tallinnas üleeuroopaline koolijuhtide konverents, ESHA 2018. Lisaks oli ühendusel liikmetel võimalus tutvuda hariduskorraldusega Israelis ja Jordaanias. Esmakordselt saadi positiivne vastus projekti taotlusele ja selle abil osalesid koolijuhid Hiiumaal toimunud õppereisil.

 

Juhatus:

 • Raino Liblik – Lasnamäe koolide esindaja (juhatuse esimees),
 • Ardi Paul – Nõmme koolide esindaja (juhatuse liige),
 • Tiina Pall – Kristiine koolide esindaja (juhatuse liige).

 

Eestseisus:

 • Toomas Kruusimägi – Eesti koojuhtide ühenduse esimees,
 • Katrin Luhaäär – Põhja-Tallinna koolide esindaja,
 • Kaja Jakobson – Haabersti koolide esindaja,
 • Mehis Pever – Kesklinna koolide esindaja,
 • Natalja Vergun – Mustamäe koolide esindaja,
 • Raul Tomberg – huvikoolide esindaja,
 • Sirli Väinsaar – HEV-koolide esindaja,
 • Kaja Laanmäe – endiste koolijuhtide esindaja.

Eesti Koolijuhtide ühenduse eestseisuses esindavad Tallinna Toomas Kruusimägi, Raino Liblik, Katrin Luhaäär Tiina Pall, Imbi Viisma.

 

Raino Liblik, Tallinna Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees