1.4.7

Täiskasvanud õppija nädalal tunnustati õppivaid inimesi ja organisatsioone

23. oktoobril 2018 tunnustati Raekojas Tallinna ja Harjumaa aasta õppijaid ning täiskasvanukoolitusega tegelejaid.

Tunnustused anti välja täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames, mida koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

TÕN toimus 19.–26. oktoobrini Eesti eri paigus, sellega TÕN-iga tähistatakse elukestvas õppes osalemist ning tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.

Tallinna aasta õppijaks 2018 valiti Kätlin Kasper. Ta on töötanud Tallinna Tihase Lasteaias viisteist aastast muusika- ja liikumisõpetajana. Selle ajaga kujunes välja ta huvi meditsiini ja õenduse vastu. Tõuke andsid ka kohustuslikud esmaabikoolitused õpetajatele tööandja poolt ning õppekavas planeeritud tervisetemaatika: toitumine, liikumine, esmaabiandmine. Tema kandidatuur esitati seetõttu, et paistab silma, millise innuga ta õpib. Kätlin Kasper õpib täiskoormusõppe päevases õppevormis. Ta ütleb, et selles vanuses on tegu teadliku õppimisega iseendale. Nüüd on ta osalise koormusega alustanud tööd Diakooniahaiglas, kus ta on hakanud rohkem mõistma, kui oluline on olla tänulik iga eluhetke eest.

Tallinn tunnustas õppijaid veel järgmistes kategooriates: Tallinna innustunud õppija 2018 – Hannes Pärnaste ja Olga Kofanova; Tallinna edukas karjäärilugu 2018 – Getter Kaukes; Tallinna innustav õppija 2018 – Ivar Kolosovski; Tallinna aasta vabatahtlik 2018 – Ly Mere.

Tiitli „Tallinna aasta õppijasõbralik tööandja 2018“ pälvis AS Viking Motors. Ettevõtte jaoks on olulised pädevad töötajad, mistõttu panustatakse töötajate enesearengusse ning korraldatakse erialaseid kursusi. Uutele töötajatele määratakse mentor. Rakendatakse paindlikku tööaega, mis võimaldab õppijal koolis käia ka tööpäeva sees. Kolleegid on igatpidi toetavad ning töökeskkond on õppimist soosiv. Praktika saab läbida oma ettevõttes. Heaks tavaks on edusammude tunnustamine ning esiletõstmine kollektiivis.

 

Täiskasvanud õppija nädalal tunnustatud Tallinna innukas õppija Olga Kofanova ja Tallinna innustav õppija Ivar Kolosovski

 

Tiitli „Tallinna aasta õpitegu 2018“ sai Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA ühisprojekt. Regionaalhaiglas töötavatele hoolda- jatele loodi võimalus alustada töökohapõhise õppega Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötaja erialal. Esimene grupp alustas aasta ning teine poole aasta eest.

Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust või tuge. Haigla tegi omalt poolt kõik, et hooldajad saaksid käia koolis. Töötajatel võimaldatakse võtta päeva kaupa õppepuhkust, töögraafiku koostamisel arvestatakse õppesessioone, tööandja maksab õppimise perioodil lisatasu. Kasu on mitmekülgne: haigla saab juurde kutsetunnistusega hooldustöötajaid, patsient professionaalse ja turvalise hooldusteenuse ning töötaja kutsetunnistuse.

 

Viivi Lokk, TÕN-koordinaator Tallinnas, Tallinna Haridusamet