1.4.6

Tallinn andis välja esimese hariduse missioonipreemia

Tallinna Haridusamet andis 2018. aasta detsembris esimest korda välja missioonipreemia, et tunnustada inimesi, kes oma tegevusega toetavad haridusameti missiooni elluviimist.

Tallinna Haridusameti missioon on sõnastatud järgmiselt: „Õppijale mõeldes arendame parima, tänapäevase ja mitmekülgseima õpikeskkonna.“ Hariduse missioonipreemiaga tunnustatakse inimesi, kes ongi oma tegevuses lähtunud eelkõige õppijate vajadustest.

„Tõsiasi, et oleviku haridussüsteem valmistab ette tuleviku inimesi, sunnib meid alatasa leidma lahendusi ja viise, mis aitaks seda teha võimalikult hästi. Oluline on nii laste arengut toetav õpikeskkond kui ka horisondist kaugemale vaatavad õppeviisid,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Soovime, et meie lapsed saaksid koolist kaasa suhtlemisoskused, analüüsivõime, loovuse, ettevõtlikkuse, julguse teha iseseisvaid otsuseid ja teised väärtused, mis oleksid eelduseks õnnelikuks eluks täiskasvanuna. Kahtlemata kannab sel teekonnal olulist rolli inimene, kes teeb oma tööd missioonitunde ja pühendumusega.“

Konkursile esitati üle 30 kandidaadi. Otsuse missioonipreemia omistamiseks tegi haridusameti moodustatud komisjon. Preemia said kolm teenekat haridustöötajat.

Missioonipreemia laureaadid aastal 2018 on Jaan Paas (Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi direktor), Juta Hirv (Tallinna 21. Kooli direktori asetäitja-arendusjuht) ja Marika Leemet (Tallinna Tondi Põhikooli abikooli õppejuht).

Järgnevad näited on vaid murdosa nende tööst ja tegevustest, mille eest nad väärivad meie kõigi austust ja tunnustust.

Jaan Paas on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi juhtinud ligi 20 aastat. Kolleegid kirjeldavad teda kui väärikat, armastatud ja lugupeetud koolijuhti, kelle töö ja tegevus hariduselu eestvedajana on eeskujuks kõigile. Kooli juhtimise on ta rajanud meeskonnatööle, usaldades oma kollektiivi ja väärtustades nende ideid. Ta on kujundanud koolikeskkonna, kus au sees on õppimine, kehaline aktiivsus, üksteisest lugupidamine ja inimlik austus. Ta lähtub oma töös lastevanemate, õpilaste ja töötajate ootustest ja kooli vajadustest. Gümnaasiumil on hea maine ja lapsevanemad on rahul turvalise ja hea keskkonnaga koolis. Direktor säilitab koolis vanu traditsioone, kuid toob kaasa ja viib ellu ka uuenduslikke ideid. Ta on algatanud meedia e-õppe, mobiilsete arvutiklasside kasutamise, ainekesksed arvutitunnid, programmeerimise tunnid, robootika- ja drooniringi, 3D-modelleerimiskursused ja palju muud. Kooli rajati Baltimaade esimene Makeblock MakerSpace stuudio. Kool on IKT valdkonnas olnud eeskujuks paljudele koolidele Eestis, kogemusi on jagatud ka piiri taha. Kehalise kasvatuse õpetajana on Jaan Paasile hingelähedane sport ja sportlikud eluviisid. Koolis on sportimiseks loodud suurepärased võimalused, mida kasutavad nii õpilased, spordiklubid, lapsevanemad kui ka ümberkaudsed elanikud. Lilleküla gümnaasium on Eestis teerajaja sisserändajate õpetamisel.

Juta Hirv on pühendunud ja innustunud pedagoog, kelle missiooniks on luua Tallinna 21. Koolist uuenduslik tulevikukool. Kogenud arendusjuhina on ta koordineerinud kooli arengukavade, sisehindamise kokkuvõtete, õppekavade ja tööplaanide koostamist. Ta on kirjutanud suure hulga projekte ja osalenud väga paljudel konkurssidel. Juta Hirv on aastaid olnud kooli õppekava disainimise meeskonnas. Tema eestvedamisel on õppeplaani toodudettevõtlus- ja majandusõpe, õpilasfirmade programm ja robootika ning loodud rikkalik valikkursuste süsteem, kus osalevad ka Tallinna Reaalkooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased. Ta on arendanud välja põhikoolis unikaalse õppesuuna: ettevõtlus-robootika, mis on positiivset tagasisidet saanud õpilastelt, õpetajatelt ja lastevanematelt, samuti paljudelt kodu- ja välismaistelt külalistelt. Eelmisel õppeaastal tuli koolil vastu võtta lausa 91 delegatsiooni. Inglise keele õppesuund laienes arendusjuhi toel inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuunaks koos põnevate suuna-ainetega. Muusika õppesuunal käivitati elektroonilise muusika ning orkestri õpe ning loodi kooli oma kammerorkester.

Marika Leemet on Tallinna Tondi Põhikoolis töötanud 18 aastat. Ta räägib kaasa õpilaste heaolu ja arengut puudutavatel teemadel ning vahendab eripedagoogika uusi tuuli nii kolleegidele kui ka lapsevanematele. Tal on tarkust hoida tasakaalu inimeste vahelistes suhetes. Oma eeskuju ja paindlikkusega on ta suutnud eri mõtteviisiga inimeste muutustega kaasamineku võimalikuks teha. Marika Leemeti teadmised ja oskused on kõrgelt hinnatud. Peale igapäevatöö nõustab ta lapsi ja lapsevanemaid ka Tallinna Õppenõustamiskeskuses ning on hindamiskomisjoni liige Eesti Eripedagoogide Liidu kutseandmise juures.

Tunnustused andsid laureaatidele pidulikult üle Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula jõuluvastuvõtul 13. detsembril 2018 Rahvusooperis Estonia.

 

Marika Pettai, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet