1.3.11

Eesti esimene moodsa õppimise festival „iduEDU“

Lapsed ja vanemad, õpilased ja õpetajad, direktorid ja lihtsalt haridushuvilised olid 20. oktoobril 2018 oodatud Tallinna esimesele moodsa õppimise festivalile „iduEDU“.

Moodsa õppimise festivali „iduEDU“ korraldas Tallinna Haridusamet koostöös partneritega. Festival liitis juba kümme aastat õpetajatele korraldatud IKT sügiskonverentsi teemad, Tallinna lasteaedade ja koolide haridusuuenduse parimad näited ning arutelud kvaliteetse hariduse edendamisest.

Haridusfestivali eesmärgiks oli väärtustada kvaliteetset haridust kui õnneliku elu vundamenti, mille saavutamiseks pannakse seeme haridusteel kasvama juba varases nooruses. Iga festivalil osaleja andis seega oma panuse idude targale kasvamisele ning uute edulugude tagant tõukamisele.

Festival toimus kesklinna „hariduskvartalis“, mille moodustavad Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Kesklinna Põhikool ja Tallinna Keskraamatukogu.

Kõikides hoonetes leidsid aset mitmed innustavad ettevõtmised, näiteks järgmistel teemadel.

  • „Tehnoloogia kasutuse parimad praktikad” – loengud ja praktilised IKT töötoad tehnoloogiavõimaluste os- kuslikust kasutamisest õppetöös.
  • „Targalt mängides ja õppides” – õpitoad ja robotite meisterdamise toad õpilastele ja lastele.
  • „Haridusuuenduse parimad näited” – Tallinna linna haridusasutuste parimad näited uue aja õppemetoodikatest.
  • „Uued trendid haridustehnoloogias” – arutelud ja ülevaated tehnoloogia arengute uutest väljakutsetest hariduses.
  • „Future Founder” – loengud ja töötoad teemadel, kes on tuleviku ettevõtja ning millist rolli mängivad teh- noloogia oskuslik kasutus ja 21. sajandi oskused edu saavutamisel.
  • „Eesti kool 2.0” – arutelud ja diskussioonid hariduspoliitika kujunemise ja kujundamise teemadel.

Lisaks töötubadele ja loengutele oli avatud expo (näituste) ala, kus uuemaid hariduses kasutatavaid tehnoloogiavahendeid ja keskkondi tutvustasid mitmed ettevõtted. Ei puudunud ka põnevad võistlused lastele, loosiauhinnad ja üllatused.

Haridusfestivali „iduEDU” toimumisele aitasid kaasa Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, eKool, Tallinna Ülikool ja Startup Estonia.

 

Rainer Rannala, Kätlin Kalde, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

 

 

Esimene moodsa õppimise festival "iduEDU 2018" pakkus inspiratsiooni nii lastele kui ka täiskasvanutele