1.3.10

Konverentsil „MÕK – me õpime keeli” vahetatati eesti keele õpetamise kogemusi

21. märtsil 2019 toimus Lasnamäe Gümnaasiumis Tallinna haridusasutuste konverents „MÕK – me õpime keeli”, kus vahetati eesti keele õpetamise parimaid kogemusi.

Konverentsi juhatas sisse täiskasvanute koolitaja Margit Raid, kes rääkis õppima panevast jõust. Oma häid kogemusi keeleõppes jagasid mitmed õpetajad ja teised spetsialistid, aga ka õpilased.

Jutuks tuli sisserändajate keeleõppe ja -oskuste arenemise ja edutegurite teema (Ave Härsing, keelekümbluse peaspetsialist, SA Innove) ning keele õppimine koos ja kõikjal (Andrei Kante, Lasnamäe Gümnaasiumi direktor ja Mehis Pever, Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor). Saadi teada, kuidas muutub keeleõppe mõttelaad, kui õpilane valib endale tunni ise (Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor).

Tallinna Pae Gümnaasiumi 12.b klassi õpilane Maksim Kolossov pidas intrigeeriva pealkirjaga ettekande „Lapsesuu ei valeta. Kust leida motivatsiooni keeleõppeks?“.

Päeva teises pooles viidi läbi kokku kaheksa töötuba, kus käsitleti näiteks keeleõpet muuseumitundide kaudu ja multifilmide tegemise abil, arutleti eripedagoogilist lähenemist keeleõppele ning tutvustati uusi metoodikaid.

Päeva juhtis õpetaja Siiri Pokkinen Lasnamäe Gümnaasiumist koos ühe õpilasega. Muusikalist külakosti pakkusid samuti Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased.

 

Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet