1.2.2

URBACT III projektis „Ole koolis ...“ luuakse õpilaste vajaduste märkamisele

Urbact III projektis „Ole koolis – Stay Tuned! Tegevuste rakendamine koolist väljalangemise ennetamiseks“ töötatakse selle nimel, et koostöös lastevanematega hoida lapsed koolis. Selleks tuleb laste vajadusi õigeaegselt märgata.

Projekti käigus on välja selgitatud nii koolist väljalangemise peamised riski- ja kaitsetegurid kui ka kõige tõhusamad ennetus- ja sekkumismeetmed pilootkoolides. Projekti ekspert, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant Kadri Kallip viis koos õpetajate ja tugispetsialistidega läbi fookusgrupiintervjuud ning saadud tulemusi analüüsiti ja esitleti projekti töörühmas.

Projektikoolid täiustavad tagasisidestamise kultuuri. Koolide meeskonnad osalevad keeruliste vestluste juhtimise ja positiivse tagasiside andmise koolitustel ning üheskoos koolide esindajatega luuakse „Hea sõna raamat”, mille eesmärk on toetada mitmekülgse ja motiveeriva tagasiside andmist õpilastele ning lapsevanematele. Õpetajad osalesid Tallinna Õppenõustamiskeskuse korraldatud kovisiooni gruppides. Saadud praktilisi oskusi ja tehnikaid on nad edukalt kasutanud töös nii õpilaste kui ka lapsevanematega.

Loomisel on varajase märkamise mudel, mille eesmärk on aidata õpetajatel õpilaste vajadusi õigeaegselt märgata, et õpilase ja/või tema perega saaks hakata tegelema haridustee võimalikult varases etapis. Mudeli välja töötamisel osalevad Tallinna Õppenõustamiskeskuse eksperdid, Tallinna Haridusameti spetsialistid, projektikoolide õpetajad, tugispetsialistid ja HEV-koordinaatorid, alushariduse esindajad ning projekti ekspert.

Koolid teevad suuremat koostööd lapsevanematega, keda kaasatakse eri viisidel kooliellu. Projekti seminarid annavad koolide esindajatele võimaluse jagada ja õppida üksteise kogemustest, kuidas suurendada koostööd lapsevanematega.

Viivi Lokk, Reet Nõmmoja,  Tallinna Haridusamet

 

 

Projekti “Ole koolis - Stay Tuned” seminarid annavad koolide esindajatele võimaluse jagada ja õppida üksteise kogemustest, kuidas suurendada koostööd lapsevanematega