1.2.1

URBACT III projekt „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine - On Board“ keskendub ettevõtlikkusele

Tallinna Haridusamet koos haridusasutustega alustas 2019. aastal URBACT III projekti „Haridusasutuste ja kogukonna koostöö arendamine – ON BOARD“ teise etapiga.

​​​​​

Projekti käigus kavandatakse ja viiakse ellu tegevusi, mis aitavad arendada koostööd kogukonnaga ning paremini ellu viia haridusuuendusi. Tallinnas otsustati keskenduda peamiselt laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele.

Projektis osalevad Viladecans (juhtpartner/ Hispaania), Nantes (Prantsusmaa), Poznan (Poola), Halmstad (Rootsi), Albergaria (Portugal) ja Tallinn.

Projekti esimeses etapis (4. aprill – 4. oktoober 2018) töötati ühiselt välja projektitaotlus toetuse saamiseks Euroopa Liidu linnade arenguprogrammist URBACT III. Ühised arutelud viidi läbi Viladecansis, Nantes’is ja Tallinnas. Juhtpartner Viladecans tutvustas oma haridusuuenduse koostöövõrgustikku (Educational Innovation Network – EIN), mille URBACT on hea praktika näitena esile tõstnud. Viladecansi haridusuuenduse koostöövõrgustik edendab innovatsiooni ja loovust haridusasutustes digiõppeprojektide, õpilasteettevõtlikkuse arendamise ning koostöö kaudu haridusasutuste, ettevõtete, perede ja teiste kogukonna liikmete vahel. Projekti käigus leiab iga linn oma valdkonna, mida tuleb arendada, ning kasutab Viladecansi mudelit oma linnale sobivalt.

Partnerlinnad külastasid üksteise haridusasutusi, kus sai näha sealseid moodsa õppimise võtteid. Tallinlastele avaldas erilist muljet kogukonna koostöö Viladecansis, kus laste hariduse on võtnud oma südameasjaks ka ettevõtted ja lastevanemad ning väga palju tehakse ära just laste ettevõtlikkuse arendamisel.

Ettevõtlikkusele ja koostööle otsustati seada fookus ka Tallinnas. Projekti teises etapis (04.12.2018–04.12.2020) kavandataksegi vajalikud tegevused ning viiakse need ellu.

Tegu on pilootprojektiga, kus osalevad kolme linnaosa haridusasutused: Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Lasteaed Karikakar, Pelguranna Lasteaed, Tallinna Kunstigümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Kadaka Lasteaed, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Kelmiküla Lasteaed. Projekti „On Board“ Tallinna tuumikrühma kuuluvad Tallinna Haridusameti, Tallinna Spordi- ja noorsooameti, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna noortekeskuste, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Töötukassa esindajad. Laiendatud töörühma on kaasatud ka haridustöötajad, õpilased, lastevanemad ja ettevõtjad.

Projekti „On Board“ teisele etapile anti Tallinnas avalöök 30. jaanuaril 2019 laiendatud töörühma kohtumisega Tallinna Õismäe Vene Lütseumis. Projekti ekspert, Kaubandus-Tööstuskoja projektijuht Liisi Hansen rääkis ettevõtlikkuse arendamise vajalikkusest ning rühmatööna kaardistati ootused projektile, võimalused ja takistused. Samuti mõeldi, kuidas igaüks ise saaks projekti panustada.

 

Septembris 2018 toimunud rahvusvahelisel projektikohtumisel Tallinnas valmistuti projekti teiseks etapiks.
Pildil (vasakult): URBACTi programmi rahandusametnik Céline Ethuin ja projekti ekspert Mireia Sanabria, Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning Tallinna Haridusameti esindajad Reet Nõmmoja ja Katrin Parve

 

Tallinna projekti ekspert, Kaubandus-Tööstuskoja projektijuht Liisi Hansen (nüüd Haas) rääkis Õismäe vene lütseumis ettevõtlikkuse arendamisest

 

6.–7. veebruaril kohtusid projektipartnerid Viladecansis (Hispaania). Tutvuti haridusinnovatsiooni heade näidetega, nagu tark klassiruum, vanemate aktiivne kaasatus koolielu kujundamisse e-lahenduste abil jne. Jagati infot projekti edasise tegevusplaani ja oodatavate tulemuste teemal (riikidevahelised kohtumised, kohalikud kogukonnaprojektid) ning täpsustati tehnilisi detaile (teavitusplaan, tähtajad jms).

Tallinna delegatsiooni kuulusid projekti töörühma liikmed haridusametist, spordi- ja noorsooametist, ettevõtlusametist ning haridusasutustest. Koju tuldi heade muljete ja uute ideedega. Liis Tamman Tallinna Spordi- ja Noorsooametist peab projekti suurimaks väärtuseks üks teiselt (sh teised linnad) õppimist ning koostöö arendamist kohalikul tasandil. Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajulale avaldasid enim muljet innovaatilise õpikeskkonna disainimise metoodika ning koolide ja ettevõtete koostöö, kus ettevõtted kasutavad õpilaste abi oma toodete testimisel. Krista Kink Tallinna Ettevõtlusametist tõi välja kolm suurt teemat:

  1. ettevõtete mentorlus üldhariduse vanema astme ja kutseõppe õppurite teadustööde juhendamisel vastastikuste lepingute alusel;
  2. ideede võistlus kohalike ettevõtjate püstitatud probleemide lahendamiseks;
  3. ärihommikusöögid ja -lõunad õpilastele, mis võimaldaksid ettevõtjatel jagada kogemusi ja õpilastel saada teadmisi ettevõtlussektori viimastest trendidest. Aja jooksul soovitakse neid ideid rakendada ka Tallinnas.

 

Rühmatööna kaardistati ootused projektile ning mõeldi, kuidas saaks omalt poolt projekti panustada

 

Tallinna esindus rahvusvahelisel projektikohtumisel Viladecans’is. Pildil (vasakult) Liis Tamman, Krista Kink ja Andres Pajula

 

13. märtsil kogunes projekti laiendatud töörühm Tallinna Kadaka Lasteaeda, et arutada koostöövõrgustiku käivitamist. Kuna koolid ja lasteaiad on varasema- tel seminaridel avaldanud soovi saada rohkem infot laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamisest, tutvustasid Katrin Kivisild Innovest ja Liisi Hansen Eesti Kaubandus- Tööstuskojast ettevõtlikkuse arendamist toetavaid algatusi ja programme Eestis. Rühmatöödes keskenduti seekord koostöövõrgustiku ulatusele ja eesmärkidele ning iga osaleja rollile ja vastutusele. Ühise mõttetöö tulemusel said selgemaks järgmised sammud, mida koostöö parandamiseks astuda, seda nii linna tasandil laiemalt kui ka igas asutuses eraldi.

 

Töörühmas osalesid aktiivselt ka Viladecans’i linnapea Carles Ruiz Novella (keskel) ja abilinnapea Gisela Navarro (paremalt esimene)

 

15.–17. mail kohtusid projekti partnerriigid Halmstadis (Rootsi). Tallinnast sõitsid kohtumisele Katrin Parve Tallinna Haridusametist, Kristina Johannes Tallinna Õismäe Vene Lütseumist ning Helle Randoja Tallinna Lasteaiast Karikakar.

Halmstadis jagas oma parimat kogemust neli kooli, mis osalevad Real Classroom Lab projektis. Kaheaastase projektiga ühendatakse koolide, teadusuuringute ja ettevõtete huvid ning vajadused katsetades koolikeskkonnas arendamisel tooteid ning teenuseid. Valhalla kool näitas klasse, kus testitakse uusi tooteid, näiteks ratastel teisaldatavad müra tõkestavad seinad. Söndrumi kool tutvustas reaalainete klassi seal kasutatavate testvahenditega: Garmin aktiivsusmonitorid, Pasco sensorid ja Micro:bitid. Halmstadi ülikoolis saadi ülevaade katsetest ning nende teostamiseks vajalikest vahenditest, näiteks kuni kolmesajakordse suurendusega ja arvutiga ühendatavad mikroskoobid. Samuti vahetasid projektipartnerid kogemusi koostööprojektidest haridusasutuste, ettevõtete ja kogukondade vahel. Kõik osapooled leidsid midagi, mida oma linnas üle võtta, mugandada ja edasi arendada.

 

Grupitöö tulemusi on tutvustamas Reet Nõmmoja (vasakul) ja Katrin Parve Tallinna Haridusametist

 

 

Tallinna ULG seminaril Tallinna Kadaka Lasteaias sõnastasid töörühmad oma visiooni projekti eesmärgist

 

Rohkem infot „On Board“ tegevustest ja kohtumistest leiab projekti kodulehelt.

 

Katrin Parve, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Reet Nõmmoja, Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist
Leini Jürisaar, Tallinna Haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist
Krista Kink, Tallinna Ettevõtlusameti juhtivspetsialist
Helle Randoja, Tallinna Lasteaia Karikakar õppealajuhataja