1.1.3

Nelja Eesti linna haridusametnike koostöökohtumine Tallinnas

Tallinna, Tartu, Pärnu ja Viljandi haridusametnikud kohtuvad tavapäraselt kord aastas, et arutleda üheskoos päevakajaliste teemade üle. Seekord saadi kokku 22.–23. novembril 2018 Tallinnas Eesti Kunstiakadeemia ruumides.

Iga linna esindaja pidas esmalt tervituskõne teemal „Kõige tähtsam täna meie linnas“. Seejärel rääkis Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) välishindamisosakonna peaekspert Aivar Ots õpitulemuste välishindamisest ning HTM üldharidusosakonna nõunik Piret Liba kaasava hariduse rakendamisest. Tartu Linnavalitsuse kultuuriosa- konna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur andis ülevaate huvihariduse arengusuundadest ning aineühenduste koordinaator Kaisa Keisk tänapäevasest õpikäsitusest.

Järgnesid arutelud töörühmades, mida juhtisid Tartu Linnavalitsuse haridusspetsialistid. Keskenduti alushari- dusele (alushariduse peaspetsialist Kaspar Kreegimäe), üldharidusele (üldhariduse peaspetsialist Kristi Aavakivi), huviharidusele (kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Piret Talur) ja finantsküsimustele (finantseerimise peaspetsialist Anne Juhkam). Päeva lõpetasid kokkuvõt- ted rühmatöödest ning ringkäik Eesti Kunstiakadeemias.

Teisel päeval külastati rühmadena Avatud Kooli, Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue maja, Tallinna Euroopa Kooli ja Tallinna Kelmiküla Lasteaeda. Kokkuvõte nel- ja linna kohtumisest tehti GAG Kotzebue majas. Üritust modereeris Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhata- ja Riho Raave.

 

Nelja linna koostöökohtumisel käidi tutvumas Tallinna Euroopa Kooliga

 

Madis Annus, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet