1.4.4

Tallinn tunnustas 2018/2019. õppeaasta hariduskonkursside võitjaid

6. juunil 2019 toimus Lillepaviljonis pidulik vastuvõtt, kus Tallinn tänas oma haridusasutuste juhte õppeaasta jooksul tehtud töö eest ning tunnustas linna hariduskonkursside võitjaid.

Linna tänuavaldused andsid edasi linnapea Mihhail Kõlvart ning haridusameti juhataja Andres Pajula. Muusikalist külakosti pakkus vastuvõtul ansambel „Puuluup“.

Tallinna Haridusamet korraldab konkursse haridusasutuste ja -töötajate ning õpilaste tunnustamiseks igal aastal. Tänavu tunnustati kaheksa eri statuudi alusel kokku 54 haridusasutust, individuaalse tunnustuse sai üheksa ininimest.

Auhinnad jagati välja järgmiselt.

Aasta õpilane 2019

 • Eero Ääremaa, Gustav Adolfi Gümnaasium
 • Grete Maine, Tallinna Kivimäe Põhikool
 • Jevgeni Jermolajev, Ehte Humanitaargümnaasium
 • Maksim Kolossov, Tallinna Pae Gümnaasium
 • Merilin Priilinn-Türk, Tallinna 21. Kool
 • Priit Lokotar, Talllinna Pääsküla Kool

Eero Ääremaa, Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) reaal-looduse õppesuuna abiturient, töötas lisaks õppimisele ka kooli IT-juhina, võttis vastu (välis)külalisi, juhendas nooremaid õpilasi ja tegi palju muud.

2017. aastal vastutas Eero GAG Kotzebue õppehoone renoveerimisel kogu maja IT-lahenduste planeerimise, parimate variantide leidmise ja sobivaima tehnika valimise eest. Ta tegi põhjalikku koostööd linna IT-teenistuse ja kooli õpetajaskonnaga, selgitades välja koolipere vajadused ning aidates need parimal moel realiseerida. Eero haldas seadmete tellimise eelarvet, organiseeris nende paigaldamist, testis kasutusvalmidust ja koolitas õpetajaid.

Eero on loonud Koodiklubi OÜ, et arendada Tallinna koolides programmeerimise õpetamist. Tema õppevideote abil saavad programmeerimist õppida kõik huvilised. Eero osales aktiivselt GAG IT-õpilaste tegutsemises ja väljaõpetamises, ta koostas koolis näituse andmekandjatest läbi aegade ja on lähemalt uurinud virtuaalreaalsuse kasutamise võimalusi õppetöös.

Ainuüksi 2018/2019. õppeaastal võttis ta vastu üle kümne välisdelegatsiooni alates Euroopa loodusainete õpetajatest kuni koolijuhtide ja teadlasteni, tutvustades neile kooli, õppimisvõimalusi ja IT-lahendusi. Peale kõige jõuab ta tantsida tantsuansamblis Sõprus ning esindada kooli spordivõistlustel.

Grete Maine (Tallinna Kivimäe Põhikool, 9.b kl) lööb innukalt kaasa kõiges, mis koolis toimub – osaleb kooli tantsuvõistlustel, tegutseb jõululaadal ning korraldab noorematele õpilastele viktoriine. Õpetajate päeval on ta pühendunud õpetaja nii koolis kui ka Tallinna Lauliku Lasteaias.

Grete on juba aastaid tegelenud kunstiga ning tema tööd on olnud väljas mitmel näitusel, näiteks sai Pääsküla raamatukogus vaadata tema maalide isikunäitust „Püüdes Tähtede Hiilgust“. Teda on tunnustatud mitmetel laulukonkurssidel. Aastal 2018 saavutas ta Tallinna Rahumäe Põhikooli ja Tallinna Kivimäe Põhikooli ühisel lauluvõistlusel „Mägede hääl“ oma vanusegrupis 2. koha ning aastal 2019 võistles ta Tallinna Pääsküla Kooli korraldatud „Koolivisioonil“. Teda tunnustati ka Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja SA Innove korraldatud konkursil „Loo laulule kaasmäng“, kus eri vanuses noored lõid üldhariduskoolide õpilastele jõukohaseid pillisaateid laulurepertuaari ilmestamiseks. Ta on laulnud plaadile A. Ermasti „Terelaulu“, mis kuulub 4. klassi muusikaõpiku juurde. Sõnaosava kirjutajana pälvis ta Sten Roosi jutuvõistlusel Ülle Väljataga auhinna.

Grete Maine õpitulemused on väga head ja igal kevadel on teda tunnustatud kiituskirjaga. Edukad on olnud osale- mised koolisisestel aineolümpiaadidel ja piirkonnavoorudes, sel aastal saavutas ta üleriigilisel emakeeleolümpiaadil 8. koha. Ta on konkursi Nõmme Aasta Õpilane 2019 laureaat.

Jevgeni Jermolajev (Ehte Humanitaargümnaasium) on aktiivne ja inspireeriv õpilane, kes on teistele eeskujuks. Ta on hooliv ja toetav kaaslane oma sõpradele ja ühiskonnale.

Jevgeni on osalenud mitmes projektis vabatahtlikuna. Näiteks 2018. aasta projektid „100 tundi varjupaigas“, mille raames hoolitses ta kevade algusest suve lõpuni regulaarselt Paljassaare varjupaiga loomade eest, ning „Ole sõber“, kus ta koos teistega korjas raha erinevate varjupaikade jaoks. Jevgeni on mitmeid kordi tegutsenud Põhja- Tallinna projektis „Abipakid“, mille käigus vabatahtlikud toimetasid pensionäridele kohale pakke tarbeesemetega.

Peale selle on Jevgeni innukas Erasmus+ projektides osaleja. Kaks aastat järjest võtab ta osa kahest prantsuskeelsest projektist. Ta on ka kooli õpilasesinduse aktiivne liige, kes viib ellu õpilaste ideid, näiteks spordivõistlused noorematele õpilastele.

Maksim Kolossov (Tallinna Pae Gümnaasium) on kooli õpilasesinduse aktiivne ja pühendunud liige alates 6. klassist. Kui ta õppis 8. klassis, sai temast õpilasesinduse esimees, kes siiani esindab kooli kõikidel õpilasesindustele mõeldud ülelinnalistel ja -riigilistel üritustel. Ta on juba mitu aastat oma klassi parim õpilane, õppides kõikides ainetes ainult viitele.

Maksim õpib hilise keelekümbluse klassis ja tema eesti keele oskus on silmapaistev. Ta peab lugu eesti keelest, ajaloost ja kultuurist ning tulevikus plaanib saada eesti keele õpetajaks. Ta tegeleb aktiivselt ka soome keele õppimisega. Uurimistöö raames koostas ta soome keele õppematerjali/tööraamatu. Ta osaleb soome keele projektides, võtab vastu külalisi Soomest ning viis kooli väliskülalistele läbi ekskursiooni Helsingis. Tartu Ülikooli korraldatud vabariiklikul soome keele olümpiaadil В1-В2 tasemel saavutas ta 2016/2017. õa kolmanda ning 2017/2018. ja 2018/2019. õa esimese koha.

Maksim on esindanud kooli ja esinenud mitmetel üritustel: konverentsil „Sild lasteaiast kooli“ teemal „Karjääriõpe Tallinna Pae Gümnaasiumis“ (2016), keelekümbluskonverentsi töötoas teemal „Õpilaste üldpädevuste arendamine karjääriõpetuse toel“ (2017), Tallinna koolijuhtide konverentsil „Mega Õnnelik Kool“, konverentsil „MÕK – me õpime keeli” (2019).

Merilin Priilinn-Türk (Tallinna 21. Kool) on silmapaistvalt ettevõtlik ja tegus õpilane, kes on pälvinud üle kümne tiitli, seal hulgas 2. koht võistlusel „Eesti parim õpilasfirma 2018“. Õpilasfirma Best Ice tegevjuhina suutis ta saavutada partnerluslepingu AS Kaleviga ning sai müügiloa Maiasmoka kohvikus. Kokku on ta leidnud üle 30 müügikoha, mis on absoluutne rekord. Ta on tutvustanud Tallinna ja Eestit rahvusvahelistel õpilasfirmade laatadel. Tema tegevust on kajastatud Terevisioonis ning retsepte avaldatud toiduportaali Nami-Nami lehel.

Merilin on jaganud oskusteavet ja innustanud õpilasi ettevõtlikkusele nii oma kui ka teistes koolides. Ta on avaldanud arvamusartikleid, viinud läbi töötoa „Pandivere ettevõtlikud noored“, olnud koolitaja start-up-üritustel, osalenud paneeldiskussioonis „Hoogu naisettevõtlusele“ ning Harjumaa Töö- ja karjäärimessil 2018, pidanud loengu Tallinna Ülikooli tudengitele ning jaganud kogemusi mini-mini-, mini- ja õpilasfirmadele. Ta on, juhtinud töötubasid ka Tallinn Food Festil, Tallinna Messikeskuses võistlusel „Noor meister“, Jakob Westholmi Gümnaasiumi „Vaba laval“, ettevõtluslaagris ja mujal. Oma edulugu on ta jaganud ja teinud degustatsiooni AS Kalev töötajatega.

Merilin tegutseb vabatahtlikuna Eesti suurürituste korraldamisel, ta on Hakkatoni korraldustoimkonnas ja Junior Achievment Alumni liige, teeb koostööd Tallinna Noortevolikogu, Edu ja Tegu, NEA MTÜ ja huvikooli Optimum Semperiga. Merilin taotles ja sai toetuse projektile „Tubli meeskond – puhas keskkond“, mis pälvis Tallinna Spordi- ja Noorsooameti eripreemia konkursil „Suured teod“.

Ta on aktiivne eestvedaja õpilasesinduses, korraldanud heategevuslaata „Märka ja aita!“ ning vedanud toidukogumist Toidupangale.

Priit Lokotar (Talllinna Pääsküla Kool), kes on praegu vaid 10-aastane, hakkas kabega tegelema juba enne kooli. 7-aastaselt võitis ta Eesti pisikadettide meistrivõistlustel rahvusvahelises kabes hõbemedali.

Priit jätkas süstemaatilisi treeninguid ja tuli 2017. aastal Eesti meistriks noorimas vanuseklassis nii 64- kui ka 100-ruudulises kabes. Samal aastal tunnistas Eesti Kabeliit Priit Lokotari Eesti parimaks noorkabetajaks. Ta võistles palju ja täiendas samal ajal oma teadmisi.

Tema loomupärane andekus ja erakordne töökus kandis vilja ja 2018. aastal saavutas Priit edu ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel noorimas vanuseklassis. Priit tuli Euroopa meistriks rahvusvahelises kabes (100-ruuduline kabe) välkkabes. Vene kabes (64-ruuduline kabe) tuli Priit Euroopa meistriks välkkabes ja kiirkabes. Lisaks meistritiitlitele võitis Priit veel medaleid nii 64- kui ka 100-ruudulises kabes Euroopa ja maailmameistrivõistlustelt. Eesti Kabeliit tunnistas ka 2018. aastal Priidu Eesti parimaks noorkabetajaks.

Priit teeb palju iseseisvat tööd. Teda tuleb vahest tagasi hoida, et ta endale tööga liiga ei teeks. Ta võistleb pidevalt ja ei karda mängida endast vanemate ja kogenumatega. Ei ole kahtlust, et Priidu edu kabes jätkub.

 

Aasta õpilane Priit Lokotar (Tallinna Pääsküla Gümnaasium) on vaatamata oma noorele eale juba nii Eesti kui ka Euroopa meister ning tunnistatud kodumaa parimaks noorkabetajaks

 

Kokkuvõte Priit Lokotari saavutustest:

 

 • Maailmameistrivõistlused 2018 – 3. koht rahvusvahelises kabes U10, 2. koht vene kabes U10, 2. koht vene kabes (kiirkabe) U10 ja 3. koht vene kabes (välkkabe) U10;
 • Euroopa meister 2018 rahvusvahelises kabes (välkkabe) U10, vene kabes (välkkabe) U10 ja vene kabes (kiirkabe) U10;
 • Euroopa meistrivõistlused 2018 – 2. koht rahvusvahelises kabes (kiirkabe) U10 ja 2. koht vene kabes U10;
 • Eesti parim noorkabetaja 2017 ja 2018.

Tervise tegu 2019

 • Endla „Lastemaailma kohvik” – Tallinna Endla Lasteaed
 • Kooli tervisedendav tegevus läbi kogu õppeaasta – Tallinna Heleni Kool
 • Haabersti koolide õpetajate/töötajate kümnevõistlus, igal kuul võisteldi ühel alal – Tallinna Järveotsa Gümnaasium
 • Kogumik „Sipsiku 100 rada“, mis koostati tervisemeeskonna eestvedamisel keskkonna- ja terviseprojekti käigus läbitud saja raja põhjal – Tallinna Lasteaed Sipsik
 • Projekt „Rõõmuga siis liigub laps, kui liigub õps ja liigub paps!“ – Tallinna Nurmenuku Lasteaed
 • Projekt „Õpilaselt, õpilasega, õpilastele – ise, koos, aktiivselt ja tervelt!” – Tallinna Südalinna Kool

Konkursi eesmärk on tunnustada tervist edendavate tegevuste elluviimist ja tervislike eluviiside populariseerimist Tallinna haridusasutustes.

 

Tallinna Nurmenuku Lasteaia projekt „Rõõmuga siis liigub laps, kui liigub õps ja liigub paps!“ sai tunnustuse “Tervise tegu 2019”, auhinna võttis vastu dirtektor Aina Arro

 

Koostööprojekt 2019

 • Kesklinna koolide õpilasomavalitsuste koostööliit G5 – Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Prantsuse Lütseum
 • Keelevõistlus „Keelenutt 2019“ teemal „Kool folklooris ja folkloor koolis“ – Tallinna Arte Gümnaasium ja Kadrioru Saksa Gümnaasium
 • EV101 tantsupidu „Liikudes uude sajandisse“ – Tallinna 32. Keskkool, Aegviidu Vallavalitsus, Eventech OÜ, Radiustech OÜ, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Tallinna Huvikeskus Kullo ja Tallinna Tehnikaülikool
 • Kesklinna lasteaedade väärtuste projekt „Meie koduteed“ – Tallinna Komeedi Lasteaed, Tallinna Endla Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sipsik, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Liivalossi Lasteaed, Tallinna Päikesejänku Lasteaed ja Tallinna Virmalise Lasteaed
 • „Me õpime ja õpetame üheskoos!“ – Tallinna Pae Lasteaed, Tallinna Asunduse Lasteaed, Tallinna Lasteaed Kirsike, Tallinna Lindakivi Lasteaed, Tallinna Padriku Lasteaed ja Tallinna Ümera Lasteaed
 • „Saksa keelega ettevõtlikuks“ – Kadrioru Saksa Gümnaasium ja BBS-Syke kutsegümnaasium
 • Tallinna virgestusalade kaardistamise projekt (juuni 2018 kuni märts 2019) – Jakob Westholmi Gümnaasium, Alphagis OÜ, Tallinna Reaalkool, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Saksa Gümnaasium ja Tallinna Tehnikagümnaasium

 

Auhinda “Parim koostööprojekt 2019” võtab vastu Jakob Westholmi Gümnaasiumi direktor Rando Kuustik

 

Tallinna Lindakivi Lasteaia direktor Tamara Krõssina võtmas vastu auhinda “Koostööprojekt 2019”

 

Haridusuuendus 2019

 • Tallinna Kopli Ametikool – kaasav haridus ja õppija päeva disain
 • Tallinna Mustakivi Lasteaed – kaasav haridus
 • Tallinna Päikesejänku Lasteaed – kaasav haridus
 • Tallinna Südalinna Kool – kaasav haridus
 • Tallinna Arbu Lasteaed – lapse päeva disain ja õpetajate koostöisuse arendamine
 • Tallinna Padriku Lasteaed – lapse päeva disain
 • Tallinna Vormsi lasteaed – lapse päeva disain
 • Tallinna Kadaka Lasteaed – sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine
 • Tallinna Luha Lasteaed – sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine
 • Tallinna Paegümnaasium – sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste ning õpetajate koostöisuse arendamine
 • Tallinna Liikuri Lasteaed – õpetajate koostöisuse arendamine
 • Kadrioru Saksa Gümnaasium – õpetajate koostöisuse arendamine
 • Tallinna Rahumäe Põhikool – õpetajate koostöisuse arendamine
 • Tallinna Kunstigümnaasium – õppija päeva disain
 • TallinnaLäänemereGümnaasium–õppijapäevadisain
 • Tallinna Kelmiküla Lasteaed – üldoskuste kujundamine ja lapse arengut toetav hindamine
 • Tallinna Rukkilille Lasteaed – üldoskustekujundamine

 

Tallinna Vormsi Lasteaed sai lapse päeva disaini eest tunnustuse “Haridusuuendus 2019”, mida on vastu võtmas direktor Sirly-Eneken Praun

 

Tegus juht ja haridusasutus 2019

Tegus haridusasutuse juht:

 • Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasium,
 • Reelika Täht, Pelguranna Lasteaed.
 • Tegus kool 2019: Gustav Adolfi Gümnaasium,
 • Tegus lasteaed 2019: Pelguranna Lasteaed.

 

Tegus haridusasutuse juht 2019, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor Mari-Liis Sults

 

Tegus haridusasutuse juht 2019, Pelguranna Lasteaia direktor Reelika Täht

 

Tunnustav haridusasutus 2019

Tunnustav kool 2019: Tallinna 32. Keskkool
Tunnustav lasteaed 2019: Tallinna Nurmenuku Lasteaed

 

Aasta hoolekogu 2019

Aasta hoolekogu 2019 on Tallinna Pääsküla Kooli hoolekogu, kelle suurim panus Tallinna linna ja Pääsküla kooli ees oli aktiivne ja järjepidev töö uue koolihoone restaureerimisel.

Hoolekogu juht osales ehituse protsessis ning seisis hea selle eest, et tööd õigeaegselt lõpeks. Kooli restaureerimise ajal 2017. aasta suvest 2018. aasta suve lõpuni toimus õppetöö Mustamäel, kuhu algklasside õpilased said tänu hoolekogu heale tegutsemisele sõita koolibussiga. Just hoolekogu järjepidevus ning hoolivus oma kooli laste heaolu eest on suurim panus, mis võimendus eelkõige keerulistel perioodidel, kus tuli luua uusi võimalusi ja leida parimaid lahendusi.

Tänuväärseks algatuseks uue koolihoone valmimise järgselt sai ka hoolekogu ettepanek luua eraldi vanematekogu, mis koondaks endasse aktiivsemad lapsevanemad, kes saaksid olla kooli juhtkonnale ja hoolekogule abikäeks, kellega koostöös õpilaste ning koolielu Pääsküla koolis paremaks luua.

 

Edukamad koolid aineolümpiaadidel

Edukas kool 2018/2019. õppeaasta aineolümpiaadidel:

 • Tallinna Reaalkool (1. koht),
 • Gustav Adolfi Gümnaasium (2. koht),
 • Tallinna Prantsuse Lütseum (3. koht).

Edukaks põhikool 2018/2019. õppeaasta aineolümpiaadidel: Tallinna Kivimäe Põhikool
Edukas osalemine olümpiaadidel: Kadrioru Saksa Gümnaasium
Aasta olümpiaadide juhendaja: Tiina Naissoo (Gustav Adolfi Gümnaasium)

 

Auhinda kooli eduka osalemise eest aineolümpiaadidel võtab vastu Kadrioru Saksa Gümnaasiumi direktor Imbi Viisma

 

Tallinna koolinoorte XXXVII spordimängud

Spordimängudel osales 42 gümnaasiumi ja 56 põhikooli, kokku 14 700 õpilast. Koolinoorte meistrimedaliga autasustati kokku 1140 õppursportlast (vt lisa 4).

Aktiivseimad osalejad põhikoolide arvestuses olid Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, GAG, Tallinna Nõmme Gümnaasium ja Tallinna Ühisgümnaasium. Enam kui 10 võistlusel osales 36 kooli.

Põhikoolide esikolmik:

 • Tallinna Saksa Gümnaasium,
 • Tallinna 21. Kool,
 • Tallinna Reaalkool.

Gümnaasiumide arvestuses olid aktiivseimad koolid Gustav Adolfi Gümnaasium (21 võistlust), Tallinna 21. Kool (20 võistlust), Tallinna Reaalkool ja Tallinna Ühisgümnaasium (19 võistlust) ja Tallinna Nõmme Gümnaasium (17 võistlust).

Kolm paremat kooli gümnaasiumide arvestuses:

 • Tallinna Reaalkool,
 • Tallinna Saksa Gümnaasium,
 • Tallinna 21. Kool.

 

Parim personaliprojekt 2018

Konkursile „Parim personaliprojekt 2018“ esitati 31 projekti. Võitjaid autasustati Tallinna Haridusameti XVI juhtimiskonverentsil „Muutus algas“ 12. detsembril.

Seekord said tunnustuse järgmised projektid:

 • „Kullatera MÕK – me õpetame kõiki (parima praktika jagamine)“ – Tallinna Kullatera Lasteaed,
 • „Tööõnne tõstmine ja koolitöötajate kogukonna tugev- damine läbi Clanbeat’i keskkonna kasutusele võtmise“ – Tallinna Kunstigümnaasium,
 • „Vesiroos visualiseerib väärtusi“ – Tallinna Lasteaed Vesiroos,
 • „Kogu koolipere tunnustamise konkurss“ – Pirita Majandusgümnaasium,
 • „Eriliste õpilaste erilised õpetajad” – Ristiku Põhikool,
 • „Multikultuurne õppiv kogukond“ – Tallinna Endla Lasteaed.

 

Madis Annus, Reili Silm, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet